top of page

Werkwijze - informatie voor volwassenen

Klachten

U heeft klachten. Klachten waar u van af wilt, omdat ze uw functioneren in de weg zitten. Soms gaan zulke problemen vanzelf over, maar soms worden ze zonder ingrijpen alleen maar erger. Daarom is het goed dat u hulp zoekt. Klachten die ik behandel zijn onder andere:

 • angstklachten (waaronder dwang, paniek en fobieën)

 • stemmingsklachten

 • sociale/contactuele problemen

 • trauma

 • (complexe) rouw

 • emotie-regulatieproblemen

 • persoonlijkheidsproblemen

 • lichamelijk onverklaarbare klachten

Eetproblematiek en verslaving behandel ik in de regel niet als primair probleem. Als deze klachten de belangrijkste reden van aanmelding zijn, kan het zijn dat u ergens anders beter op uw plek bent. Deze klachten kunnen wel als secundair probleem onderdeel zijn van de behandeling.

Behandelvormen

De behandeling voor uw problemen is op maat gesneden. Elk mens is anders, elk probleem ook. Daarom pas ik, in overleg met u, elementen toe uit verschillende behandelvormen. Dat wordt een integratieve aanpak genoemd. Afspraken vinden doorgaans wekelijks plaats. Een behandeling kan een aantal weken tot meer dan een jaar duren, afhankelijk van de hulpvraag en de complexiteit van de problematiek.

Behandelvormen die ik gebruik zijn:

 • cognitieve gedragstherapie

 • psychodynamische therapie

 • cliëntgerichte therapie

 • schematherapie

 • EMDR

Behandeling kan plaatsvinden in de vorm van:

 

 • individuele behandeling

 • gesprekken samen met uw partner

 • e-health

Aanmelding en intakegesprek

Aanmelden kan via het contactformulier op de website, via telefoon of via mail. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of psychiater nodig. 

 

Wanneer u uzelf aanmeldt, zal ik contact met u opnemen voor een eerste inventarisatie van de klachten en de hulpvraag. Ik zal dan een inschatting maken of mijn behandelaanbod aansluit bij de hulpvraag. Wanneer dit het geval is, nodig ik u uit voor een intakegesprek. Wanneer dat niet meteen kan dan zal ik de geschatte wachttijd met u bespreken. U kunt er dan voor kiezen op de wachtlijst te komen. Indien nodig kunnen we bespreken wat er ter overbrugging aan ondersteuning nodig is totdat het traject kan starten. Indien ik geen passend hulpaanbod kan doen, zal ik met u meedenken in een terug- of doorverwijzing. Wanneer u op de wachtlijst staat, kunt u indien nodig terecht bij uw verwijzer, zolang er nog geen intakegesprek heeft plaatsgevonden.

 

Tijdens het intakegesprek zullen we stilstaan bij uw hulpvraag. Ik zal u vragen naar uw klachten en naar wat u wilt bereiken. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie en van wat u kan helpen, vraag ik ook naar uw achtergrond en naar gebeurtenissen die u heeft meegemaakt. Ook vraag ik u vragenlijsten in te vullen. We zullen tijdens het eerste gesprek bespreken of we meteen kunnen starten met de behandeling of dat er eerst een aantal vervolggesprekken of onderzoek plaats moet vinden. Indien dit voor de behandeling belangrijk is, zal de betrokkenheid van voor u belangrijke personen in uw omgeving besproken worden.

 

Op basis van de intake en/of het onderzoek stel ik een behandelplan op. Het is belangrijk dat u achter dit plan kunt staan, omdat we dat als basis gebruiken voor de behandeling. Bij het opstellen van het behandelplan dienen de landelijk geldende zorgstandaarden als leidraad. De patiëntenversie hiervan is te vinden op www.thuisarts.nl

Behandelvisie

Ik ben ervan overtuigd dat om tot verandering en groei te komen, het belangrijk is om inzicht te krijgen in klachten en eventueel ontstane patronen. Wanneer je beter begrijpt waarom je je op een bepaalde manier gedraagt, komt er meer ruimte om na te denken over of je hierin iets wil veranderen of niet.

 

Indien mogelijk is een behandeling kort en praktisch ingesteld, gericht op de klachten. Soms is het nodig om ook verder terug te kijken en in kaart te brengen hoe iemands achtergrond meespeelt in het ontstaan van de klachten.

Door goed te luisteren probeer ik samen met u te snappen wat er in bepaalde situaties gebeurt, en waarom iemand zich herhaaldelijk in situaties bevindt die klachten opleveren. Hoe beïnvloeden gedachten, gevoel en gedrag elkaar? Die patronen proberen we samen te ontrafelen. Ik vertel dus niet hoe het zit of hoe het hoort, maar maak helder wat er gebeurt en hoe die patronen kunnen worden doorbroken. Het is belangrijk dat u zich gehoord en begrepen voelt en veilig genoeg om uw emoties te delen. Nieuw gedrag aanleren kan moeilijk en eng zijn, de automatische piloot voelt veiliger. Samen bespreken we wat nieuw gedrag teweeg kan brengen, en hoe u met eventuele reacties en gevolgen zou kunnen omgaan.

Voor werkwijzeformulier volwassenen

bottom of page