top of page

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de behandeling of bejegening, kunt u dit natuurlijk met mij bespreken. Het kan ook zo zijn dat we er niet samen uit komen. Als dat het geval is, zijn er verschillende mogelijkheden:

 

 1. U kunt contact opnemen met een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl of per telefoon via 088 2341606 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft (bij voorkeur per mail).

 2. De LVVP kan u in contact brengen met een klachtenbemiddelaar. Die zal samen met ons gesprekken voeren om tot een oplossing proberen te komen. Aan de werkzaamheden van de klachtenfunctionaris zijn voor de klager geen kosten verbonden. 

 3. Als dit onvoldoende oplevert kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie van de LVVP. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. Voor het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie wordt aan de klager een kleine bijdrage gevraagd.

 4. Op grond van de Wet BIG vallen psychotherapeuten onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Voor meer informatie over klachten en contact met de LVVP

Jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen ook terecht bij een vertrouwenspersoon van Jeugdstem (voorheen AKJ). Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg of Veilig Thuis en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Psychotherapie Van den Oever.

 

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                           

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;

 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;

 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;

 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

 

Zo bereik je Jeugdstem

 • Bel gratis naar 088 – 555 1000

 • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl                                     De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

 • Ook is het mogelijk om via de website van Jeugdstem een klachtenformulier in te vullen via https://jeugdstem.nl/contact/ik-heb-een-klacht?d=ouders    Je komt dan in contact met een vertrouwenspersoon, je dient hiermee nog niet een klacht in.

bottom of page