top of page

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de behandeling of bejegening, kunt u dit natuurlijk met mij bespreken. Het kan ook zo zijn dat we er niet samen uit komen. Als dat het geval is, zijn er verschillende mogelijkheden:

  1. De LVVP kan u in contact brengen met een klachtenbemiddelaar. Die zal samen met ons gesprekken voeren om tot een oplossing proberen te komen. 

  2. Als dit onvoldoende oplevert kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.

  3. Op grond van de Wet BIG vallen psychotherapeuten onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

bottom of page