top of page
MandyEisingFotografie-9410.JPG

Vergoeding van de behandeling

Volwassenen

Hulp die binnen de GGZ geboden wordt aan volwassenen, wordt vanuit de basisverzekering volledig vergoed (met uitzondering van het verplicht eigen risico per jaar).

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is een recente verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of psychiater nodig. De datum op de verwijsbrief moet vóór de datum van het intakegesprek liggen.

Vergoeding hangt ook af van uw diagnose: de overheid heeft bepaald dat niet alle diagnoses voor vergoeding in aanmerking komen. Tijdens de intake kijken we of uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed kan worden. Relatie-problemen worden als primair aanmeldprobleem niet vergoed. Elke maand declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

 

Een voorwaarde voor (volledige) vergoeding is dat ik een contract heb met uw zorgverzekeraar. Voor 2024 heb ik met de volgende koepelorganisaties een contract:

 • ASR (a.s.r. zorg, Ik kies zelf van a.s.r. zorg)

 • Caresq (Aevitae)

 • DSW (DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar)

 • Menzis (Menzis Zorgverzekeraar, AnderZorg, HEMA, VinkVink)

 • ONVZ (ONVZ, VvAA, ONVZ Expats)

 • Salland (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect)

 • VGZ (Unive, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, VGZBewust, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC)

 • Zilveren Kruis (Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, ZieZo, ProLife Zorgverzekeringen)

 • Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)

​Met CZ (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct en de PZP (Politie Zorg Polis)) heb ik geen contract. Dat betekent dat wanneer u bij CZ verzekerd bent, u een deel van de behandeling zelf moet betalen. Ook breng ik dan de behandeling bij u in rekening, waarna u een deel van de kosten terug kunt krijgen van CZ.

​Kinderen en jongeren tot 18 jaar

 

Hulp die binnen de GGZ aan kinderen en jongeren geboden wordt, wordt door de gemeente volledig vergoed. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is een recente verwijsbrief van de huisarts of kinderarts nodig. De datum op de verwijsbrief moet liggen vóór de datum van het intakegesprek. Daarnaast kan de gemeente-regisseur een jeugdige verwijzen. Nadat een kind of jongere is aangemeld moet ik een beschikking aanvragen bij de gemeente. Op grond van de afgegeven beschikking kan ik maandelijks rechtstreeks bij de gemeente declareren.

Een voorwaarde voor de vergoeding is dat ik een contract heb met de gemeente waarin uw kind woont (het gaat om de gemeente waar het kind ingeschreven staat). Voor 2024 heb ik met alle Twentse gemeenten die vallen onder Samen14 een contract, met uitzondering van Hof van Twente en Almelo. Dit betreft de volgende gemeenten:

 • Borne

 • Dinkelland

 • Enschede

 • Haaksbergen

 • Hellendoorn

 • Hengelo

 • Losser

 • Oldenzaal

 • Rijssen-Holten

 • Tubbergen

 • Twenterand

 • Wierden

Voor kinderen die in een andere gemeente ingeschreven staan, geldt dat indien ouders / verzorgers de kosten zelf willen dragen, het vanzelfsprekend wel mogelijk is om hulpverlening te ontvangen. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig.

Een afspraak afzeggen

Wanneer een afspraak niet nagekomen kan worden, dient deze minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Dat mag telefonisch of per mail. Indien dit niet gebeurt, ben ik genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Dit geldt ook voor behandelingen die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Hoe eerder u een verhindering doorgeeft, hoe liever. Zo houden we samen de wachtlijst zo kort mogelijk.

Kosten bij niet (op tijd) afzeggen: €20,-

Zorgprestatiemodel

Met ingang van 2022 is er een nieuw model om zorg in de GGZ te bekostigen: het zorgprestatiemodel. Met GGZ wordt bedoeld generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz. In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld diagnostiek, een behandelsessie, of intercollegiaal overleg. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Voor elke de zorgprestatie is een prijs afgesproken. De afgesproken prijs hangt af van het beroep van de zorgverlener, het type consult, de duur van het consult en de plaats van behandeling. Het zorgprestatiemodel gaat uit van het principe 'planning is realisatie'. Dit betekent dat de behandeltijd die op de factuur staat, de geplande tijd van het consult is, niet per se de daadwerkelijke duur. Alleen als het verschil tussen de geplande en de daadwerkelijke behandelduur groter is dan 15 minuten zal de tijdsduur van het consult worden aangepast.

De zorgverlener legt met behulp van de HoNOS+-vragenlijst een zorgvraagtype vast. Hiermee wordt de zwaarte van de problematiek ingeschat (ernst van de klachten, psychische gezondheid en het functioneren van de cliënt). Daarnaast is vooralsnog een classificatie nodig om te kunnen declareren.  classificatie

Voor meer informatie over het

zorgprestatiemodel

Overige tarieven

Tarief bij zelf betalen en overig (zorg) product / consult

Soms kiezen mensen ervoor om de hulpverlening zelf te betalen. Bijvoorbeeld omdat ze niet willen dat er informatie naar de zorgverzekeraar gestuurd wordt of omdat de behandeling door de zorgverzekeraar niet vergoed wordt.

 

Het kan ook voorkomen dat er slechts een aantal gesprekken nodig zijn. Bij de gemeente kan dan een beschikking aangevraagd worden (voor jongeren onder 18 jaar). Voor volwassenen geldt dat de zorgverzekeraar deze gesprekken niet vanuit het basispakket vergoedt.

 

In bovenstaande gevallen gelden voor volwassenen de volgende tarieven:

 

Behandeling: per sessie van 45 minuten €115,-

Diagnostiek en intakeverslag inclusief behandelplan per 60 minuten €150,-

Contact/overleg met derden per 15 minuten €45,-

Het aantal minuten dat voor diagnostiek nodig is kan variëren van 240 tot 480.

U krijgt in principe één keer per maand een factuur thuisgestuurd, tenzij we hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Ik hanteer de hier beschreven betalingsvoorwaarden

​Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
bottom of page