MandyEisingFotografie-9410.JPG

Vergoeding van de behandeling

Volwassenen

Hulp die binnen de GGZ geboden wordt aan volwassenen, wordt vanuit de basisverzekering volledig vergoed (met uitzondering van het verplicht eigen risico).

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is een recente verwijsbrief van de huisarts nodig. De datum op de verwijsbrief moet vóór de datum van het intakegesprek liggen.

Vergoeding hangt ook af van uw diagnose: de overheid heeft bepaald dat niet alle diagnoses meer voor vergoeding in aanmerking komen. Tijdens de intake kijken we of uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed kan worden. Relatie-problemen worden als primair aanmeldprobleem niet standaard vergoed. Aan het eind van de behandeling (en in elk geval na een jaar) declareer ik deze rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

 

Een voorwaarde voor (volledige) vergoeding is dat ik een contract heb met uw zorgverzekeraar. Voor 2022 heb ik met de volgende koepelorganisaties een contract:

 • Achmea (Achmea, Zilveren Kruis, Pro Life, De Friesland, Interpolis, FBTO, One Underwriting, ZieZo)

 • A.s.r. (a.s.r., Ditzo)

 • DSW (DSW, InTwente, Stad Holland)

 • ENO (ENO, Salland, HollandZorg, ZorgDirect)

 • Eucare (Eucare, Caresq, Aevitae)

 • Menzis (Menzis, Anderzorg, Hema, PMA)

 • ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA, Jaaah)
 • VGZ (VGZ, VGZ voor de Zorg, Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, United Consumers, Univé, ZEKUR, ZEKUR natura, Zorgzaam Verzekerd, MVJP)

 • Zorg en Zekerheid (O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.)

​Met CZ heb ik geen contract. Dat betekent dat wanneer u bij CZ verzekerd bent, u een deel van de behandeling zelf moet betalen.

​Kinderen en jongeren tot 18 jaar

 

Hulp die binnen de GGZ aan kinderen en jongeren geboden wordt, wordt door de gemeente volledig vergoed. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is een recente verwijsbrief van de huisarts nodig. De datum op de verwijsbrief moet liggen vóór de datum van het intakegesprek. Daarnaast kan de gemeente-regisseur een jeugdige verwijzen. Nadat een kind of jongere is aangemeld moet ik een beschikking aanvragen bij de gemeente. Op grond van de afgegeven beschikking kan ik maandelijks rechtstreeks bij de gemeente declareren.

Een voorwaarde voor de vergoeding is dat ik een contract heb met de gemeente waarin uw kind woont (het gaat om de gemeente waar het kind ingeschreven staat). Voor 2021 heb ik met alle Twentse gemeenten die vallen onder Samen14 een contract, met uitzondering van Hof van Twente en Almelo. Dit betreft de volgende gemeenten:

 • Borne

 • Dinkelland

 • Enschede

 • Haaksbergen

 • Hellendoorn

 • Hengelo

 • Losser

 • Oldenzaal

 • Rijssen-Holten

 • Tubbergen

 • Twenterand

 • Wierden

Voor kinderen die in een andere gemeente ingeschreven staan, geldt dat indien ouders/verzorgers de kosten zelf willen dragen, het vanzelfsprekend wel mogelijk is om hulpverlening te ontvangen. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig.

Een afspraak afzeggen

Wanneer een afspraak niet nagekomen kan worden, dient deze minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Dat mag telefonisch of per mail. Indien dit niet gebeurt, ben ik genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Dit geldt ook voor behandelingen die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Hoe eerder u een verhindering doorgeeft, hoe liever. Zo houden we samen de wachtlijst zo kort mogelijk.

Kosten bij niet (op tijd) afzeggen: €17,50

Zorgprestatiemodel

Met ingang van 2022 is er een nieuw model om zorg in de GGZ te bekostigen: het zorgprestatiemodel. Voor informatie hierover

Overige tarieven

Tarief bij zelf betalen

Soms kiezen mensen ervoor om de hulpverlening zelf te betalen. Bijvoorbeeld omdat ze niet willen dat er informatie naar de zorgverzekeraar gestuurd wordt of omdat de behandeling door de zorgverzekeraar niet vergoed wordt. In dat geval gelden de volgende tarieven:

 

Behandeling: per sessie van 45 minuten €92,-

Diagnostiek en intakeverslag inclusief behandelplan per 60 minuten €85,-

Contact/overleg met derden per 15 minuten €25,-

Het aantal minuten dat voor diagnostiek nodig is kan variëren van 240 tot 480.

Tarief overig (zorg) product / consult

 

Wanneer slechts een aantal gesprekken nodig is, dan kan ik hiervoor bij de gemeente een beschikking aanvragen (voor jongeren onder 18 jaar). Voor volwassenen geldt dat de zorgverzekeraar deze gesprekken niet vanuit het basispakket vergoedt. In dat geval gelden de volgende tarieven:

 

Behandeling: per sessie van 45 minuten €92,-

Diagnostiek en intakeverslag inclusief behandelplan per 60 minuten €85,-

Contact/overleg met derden per 15 minuten €25,-

Het aantal minuten dat voor diagnostiek nodig is kan variëren van 240 tot 480.

 

U krijgt in principe één keer per maand een factuur thuisgestuurd, tenzij we hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Ik hanteer de hier beschreven betalingsvoorwaarden

​Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.