top of page

Werkwijze - informatie voor ouders / verzorgers

Klachten

U kunt uw zoon of dochter aanmelden vanaf de leeftijd van 4 jaar.

Klachten die ik behandel zijn onder andere:

 • angstklachten (waaronder dwang, paniek en fobieën)

 • stemmingsklachten

 • sociale/contactuele problemen

 • trauma

 • (complexe) rouw

 • ontwikkelingsproblematiek

 • gedragsproblemen

 • lichamelijk onverklaarbare klachten

 • emotie-regulatieproblemen

 • persoonlijkheidsproblemen

 • opvoedproblemen

Als eetproblematiek of verslaving de belangrijkste reden van aanmelding is, kan het zijn dat uw kind ergens anders beter op zijn plek is. Deze klachten kunnen wel als bijkomend probleem onderdeel zijn van het de behandeling.

Behandelvormen

De behandeling voor uw kind is op maat gesneden. Elk kind is anders, elk probleem ook. Daarom pas ik elementen toe uit verschillende behandelvormen. Dit wordt een integratieve aanpak genoemd. Behandelvormen die ik gebruik zijn:

 

 • cognitieve gedragstherapie

 • psychodynamische therapie

 • cliëntgerichte therapie

 • schematherapie

 • speltherapie

 • EMDR

​​

De behandeling kan plaatsvinden in verschillende vormen:

 

 • individuele behandeling

 • ouderbegeleiding

 • ouder-kind interactietherapie

 • e-health

Aanmelding en intakegesprek

Aanmelden kan via het contactformulier op de website, via telefoon of via mail. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts of van het zorgteam jeugd van de gemeente nodig.

 

Wanneer u uw kind aanmeldt, zal ik contact met u opnemen voor een eerste inventarisatie van de klachten en de hulpvraag. Ik zal dan een inschatting maken of mijn behandelaanbod aansluit bij de hulpvraag. Wanneer dit het geval is, nodig ik u samen uw kind uit voor een intakegesprek. Wanneer dat niet meteen kan dan zal ik de geschatte wachttijd met u bespreken. U kunt er dan voor kiezen op de wachtlijst te komen. Indien nodig kunnen we bespreken wat er ter overbrugging aan ondersteuning nodig is totdat het traject kan starten. Wanneer uw kind op de wachtlijst staat, kunt u indien nodig terecht bij de verwijzer zolang er nog geen intakegesprek heeft plaatsgevonden. Indien ik geen passend hulpaanbod kan doen, zal ik met u meedenken in een terug- of doorverwijzing.

 

Is uw kind onder de 16, dan wordt hij over het algemeen samen met diens ouders uitgenodigd voor het eerste gesprek. Beide ouders met gezag moeten wettelijk gezien vooraf toestemming geven voor de intake. U krijgt, indien van toepassing, voor het eerste gesprek een toestemmingsverklaring thuisgestuurd die u kunt invullen.

 

Is uw kind 16 jaar of ouder, dan is wettelijk bepaald dat hij zelf beslist wie er bij het intakegesprek aanwezig zijn.

 

Tijdens het intakegesprek zullen we bespreken of we meteen kunnen starten met de behandeling of dat er eerst een aantal vervolggesprekken of onderzoek plaats moet vinden. Op basis daarvan schrijf ik een behandelplan. Wanneer uw kind te jong is om het hele verslag te lezen, dan schrijf ik ook een stukje voor hem in begrijpelijke taal. Bij het opstellen van het behandelplan dienen de landelijk geldende zorgstandaarden als leidraad. De patiëntenversie hiervan is te vinden op www.thuisarts.nl

Behandelvisie

Ik hecht er groot belang aan dat alle betrokkenen het eens zijn over de behandeldoelen, helder hebben waarom bepaalde interventies worden ingezet en achter het behandelplan kunnen staan. Indien mogelijk is een behandeling kort en klachtgericht. Soms is het nodig om meer tijd te nemen en te werken aan onderliggende processen of patronen.

 

Om te kunnen werken aan lastige dingen, is het belangrijk dat uw kind zich op zijn gemak voelt in de therapie en bij mij. Ik vind het belangrijk dat het kind weet waarvoor hij komt en weet wat hij van mij kan verwachten. Ik heb gemerkt dat het belangrijk is dat enerzijds een kind tijd krijgt om te wennen en zich op zijn gemak kan gaan voelen, en dat anderzijds ‘uitstellen’ van het aanpakken van de problemen ook onrust kan geven.

 

Behandeling zonder betrokkenheid van ouders is maar een halve behandeling. Het is belangrijk dat ouders mee kunnen groeien in de ontwikkeling die het kind in de therapie doormaakt. De betrokkenheid van ouders zal dan ook altijd aan bod komen in de eerste gesprekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de grenzen van het kind. Vanaf 16 jaar heeft de jongere wettelijk gezien de regie over zijn eigen behandeling. In overleg met hen wordt bepaald of en hoe ouders hier bij betrokken worden.

Voor werkwijzeformulier < 12 jaar

Voor werkwijzeformulier 12-16 jaar

bottom of page