Beleid coronavirus

Ik hanteer de richtlijn zoals aangegeven door mijn beroepsvereniging de LVVP, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid. De LVVP heeft beleid geschreven omtrent het nemen van maatregelen met betrekking tot face-to-face afspraken. Voor de meest up-to-date informatie, bekijk de nieuwsbrieven door te klikken op onderstaande link:

https://lvvp.info/nieuwsbrief

Het is mogelijk om afspraken face-to-face te laten plaatsvinden, met inachtneming van de actuele RIVM-richtlijnen voor de GGZ en mits de veiligheid van behandelaar en cliënten voldoende gewaarborgd wordt. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de cliënt of de (persoonlijke situatie van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, wordt face-to-face behandeling vervangen door (beeld)bellen. Bij het face-to-face contact worden de volgende richtlijnen van het RIVM gevolgd:

  • aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);

  • geen handen schudden;

  • 1,5 meter afstand houden;

  • geen face-to-face (live) afspraak wanneer de cliënt hoest, niest of koorts heeft; dit dient actief voorafgaand aan de afspraak met de cliënt afgestemd te worden;

  • de cliënt komt alleen naar de praktijk, of zo nodig met een naastbetrokkene.

 

Bij binnenkomst in het gebouw is er de mogelijkheid tot het desinfecteren van de handen. Momenteel wordt er zo min mogelijk gebruik gemaakt van de wachtruimte. Dat betekent dat er helaas geen mogelijkheid is om in de wachtruimte te wachten tijdens een afspraak van uw zoon of dochter. Komt u voor het eerst naar de praktijk, dan kunt u in de wachtruimte plaatsnemen en wordt u opgehaald. Daarbij is het verzoek om niet meer dan 10 minuten voor aanvang van de afspraak plaats te nemen in de wachtruimte.
 

Bij vragen kunt u contact opnemen via mail of telefoon.