top of page

Beleid coronavirus

Ik hanteer de richtlijn zoals aangegeven door mijn beroepsvereniging de LVVP, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid. De LVVP heeft beleid geschreven omtrent het nemen van maatregelen met betrekking tot face-to-face afspraken.

 

Het is mogelijk om afspraken face-to-face te laten plaatsvinden, met inachtneming van de actuele RIVM-richtlijnen voor de GGZ en mits de veiligheid van behandelaar en cliënten voldoende gewaarborgd wordt. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de cliënt of de (persoonlijke situatie van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face behandeling vervangen worden door (beeld)bellen.

 

In het geval van een nieuwe uitbraak van het coronavirus waarbij face-to-face contacten kunnen blijven plaatsvinden, worden de volgende richtlijnen van het RIVM gevolgd:

 

  • aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);

  • geen handen schudden;

  • 1,5 meter afstand houden;

  • draag in de gang en wachtkamer een mondkapje;

  • geen face-to-face (live) afspraak wanneer de cliënt hoest, niest of koorts heeft; dit dient actief voorafgaand aan de afspraak met de cliënt afgestemd te worden;

  • de cliënt komt alleen naar de praktijk, of zo nodig met een naastbetrokkene.

 

Bij binnenkomst in het gebouw is er de mogelijkheid tot het desinfecteren van de handen. Heeft u een afspraak, dan kunt u in de wachtruimte plaatsnemen en zal u worden opgehaald.
 

Bij vragen kunt u contact opnemen via mail of telefoon.

bottom of page