top of page

ROM

Bij het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars en gemeenten, worden bepaalde eisen gesteld aan de praktijkvoering. Één van die eisen is een effectmeting van de behandeling. Dit wordt Routine Outcome Monitoring genoemd, afgekort ROM. Dit betekent dat bij start en afsluiten van de behandeling een vragenlijst moet worden ingevuld die de klachten meet. Het gebruik van ROM-vragenlijsten biedt behandelaren en cliënten informatie over de effectiviteit van behandeling.

 

De vragenlijsten worden afgenomen binnen de ROM-portal van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Dit is een systeem dat is ontwikkeld voor een anonieme opslag van de meetresultaten. Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen aan een behandelaar vragen te bewijzen of er voldoende aan effectmeting is gedaan. De zorgverzekeraar krijgt dan geen inhoudelijke gegevens, alleen informatie óf er ROM-vragenlijsten zijn ingevuld, hoeveel, en of dit inderdaad bij start en afsluiting van de behandeling is gedaan.

 

Bij de verwerking van de ROM-data is het uitgangspunt dat cliëntgegevens veilig zijn. Met andere woorden: de data zijn niet herleidbaar naar een individuele cliënt.

bottom of page