top of page

ROM

Bij het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars en gemeenten, worden bepaalde eisen gesteld aan de praktijkvoering. Één van die eisen is een effectmeting van de behandeling. Dit wordt Routine Outcome Monitoring genoemd, afgekort ROM. Het gebruik van ROM-vragenlijsten biedt behandelaren en cliënten informatie over de effectiviteit van behandeling. Cliënten worden gevraagd om bij start, steeds na een half jaar en bij afsluiten van de behandeling een vragenlijst in te vullen waarin de klachten worden uitgevraagd. Als cliënt mag u ervoor kiezen niet mee te werken aan het invullen van deze vragenlijsten. U kunt dit tijdens de intake aangeven.

 

Zorgverzekeraars kunnen aan een behandelaar vragen te bewijzen of er voldoende aan effectmeting is gedaan. De zorgverzekeraar krijgt dan geen inhoudelijke gegevens, alleen informatie óf er ROM-vragenlijsten zijn ingevuld, hoeveel, en of dit inderdaad bij start en afsluiting van de behandeling is gedaan.

 

Bij de verwerking van de ROM-data is het uitgangspunt dat cliëntgegevens veilig zijn. Met andere woorden: de data zijn niet herleidbaar naar een individuele cliënt.

bottom of page